zdjecie puzzla

Gazety KWADRAT i GAZETA MIEJSKA to bezpłatne miesięczniki informacyjno-reklamowe o łącznym nakładzie 40.000 egzemplarzy. W naszych gazetach znajdziecie Państwo artykuły o tematyce regionalnej, informacje społeczne, kulturalne i sportowe. Obok treści informacyjnej znajdują się również reklamy, oferty handlowe.

Gazeta jest kolportowana bezpośrednio do mieszkańców. Przy takiej formie gazety kluczową sprawą jest sprawny i rzetelny kolportaż. Dystrybucją naszych gazet zajmuje się profesjonalna firma kolporterska...

Oœwięcim Online